آموزش حضوری

خانه / آموزش حضوری

دوره های آموزشی حضوری شمس وبـــــ

قابل توچه تمامی هنرجویان محترم، تمامی دوره های آموزشی در موسسه شمس وبــــ به صورت تخصصی و تسلط محور برگزار می شود.

ظرفیت سایت های آموزشی را با تعداد پایین در نظر گرفته ایم تا تمامی دوره ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار شود. بعد از پایان هر جلسه فیلم مربوز به همان جلسه در اختیار هنرجویان قرار خواهد گرفت، و جزوات حرفه ای تهیه شده توسط مدرسین با تجربه نیز کتناسب با هر دوره در اختیار هنرجو قرار میگیرد.a

متن خود را برای جستجو وارد نماید