آموزش مجازی

خانه / آموزش مجازی

دوره های آموزشی مجازی شمس وبـــــ

دوره های آموزشی مجازی سمش وبــــ به صورت ویدئوهای آموزشی آماده شده و با هدف سهولت مهرت آموزشی برای هنرجویان عزیزی که شاغل هستند و زملن کافی برای شرکت در کلاس را ندارند به خدمات موسسه اضافه شد.

در طول دوره جلسات آموزشی برای دانلود در پروفایل هنرجو قرار خواهد گرفت، همچنین جزوات آموزشی دوره که در کلاس های حضوری به هنرجویان داده می شود نیز برای هنرجوی دوره مجازی ارسال میشود.
قابل توجه هنرجویان عزیز جهت برطرف کردن نگرانی شما بابت دوره های مجازی، روش هایی برای رفع اشکال دوره توسط اساتید در نظر گرفته شده است مانند: ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل، گروه های مجازی، تماس تلفنی و همچنین جلسات رفع اشکال حضوری با شرکت هنرجویان و حضور استاد دوره

متن خود را برای جستجو وارد نماید