کارگاه آموزشی طراحی وبسایت Front end

خانه / آموزش / کارگاه آموزشی طراحی وبسایت Front end

کارگاه آموزشی طراحی وبسایت Front end

آموزش کامل مهارت های طراحی وب

در این پکیج آموزشی طراحی وب front end را فراخواهید گرفت که شامل زبان های HTML, Css3, JQuery,Bootstrap,Foundation و فتوشاچپ مخصوص طراحی وب می باشد.

با یادگیری این مهارت ها به شما UI کار گفته می شود.

Recent Posts

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید

کارگاه مجازی word آموزش مجازی word و کامپیوتر