آزمون مبانی

خانه / آزمون مبانی

سوال 1: کدام گزینه جزء دستگاه های خروجی محسوب می شود؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 2: کدام یک جزء رایانه های شخصی محسوب می شوند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 3: کدام یک وظیفه سیستم عامل است؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 4: اجزای به هم پیوسته که هدف خاصی را دنبال می کنند؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 5: اولین سیستم عاملی که روی رایانه های شخصی نصب شد …… بود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 6: RSI چیست؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 7: فناوری اطلاعات علمی است از یک صنعت….

گزینه 3 صحیح است.

سوال 8: سیستم عامل از دیدگاه تعداد برنامه در حال اجرا به چند نوع تقسیم می شود؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 9: وقتی قطاعی قابلیت ذخیره سازی اطلاعات را از دست می دهد به آن ………….. میگویند.

گزینه 3 صحیح است.

سوال 10: رابط گرافیکی کاربر را …………. می نامند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 11: کدام حافظه قابلیت خواندن و نوشتن دارد؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 12: نرم افزاری که مطالب را جهت مواردی چون سخنرانی، کنفرانس، تدریس و … آماده می کند؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 13: ارگونومی چیست؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 14: به کمک این دستگاه می توان فایل های صوتی و ویدئویی را به راحتی مشاهده کرد.

گزینه 3 صحیح است.

سوال 15: کدام چاپگر به صورت ضربه ای کار می کند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 16: کدام نرم افزار جزء نرم افزارهای ارائه مطلب است؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 17: کدام گزینه سرویس های شبکه را مدیریت می کند؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 18: کدام سیستم عامل رابط تک کاربره دارد؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 19: دوایر متحدالمرکز سطح چند دیسک را ………….می نامند.

گزینه 3 صحیح است.

سوال 20: شبکه درون سازمانی جهت اشتراک اطلاعات که کارمندان فقط در سازمان به اطلاعات دسترسی دارند؟

گزینه 2 صحیح است.

پاسخگویی به سوال

شروع مجدد آزمون

جهت شروع مجدد آزمون مبانی روی دکمه زیر کلیک کنید!

جهت بازگشت به صفحه آزمون ها روی دکمه زیر کلیک کنید!

متن خود را برای جستجو وارد نماید