آزمون مبانی

خانه / آزمون مبانی

سوال 1: ………………. از تقسیم بندی شیارها به واحدهای کوچکتر به وجود می آید.

گزینه 4 صحیح است.

سوال 2: مخزن چاپگرهای سوزنی چه نامیده می شود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 3: کدام نسل از رایانه ها Enterprise server نامیده می شود؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 4: نرم افزارهایی که به طور کامل نصب آن رایگان است ولی برای استفاده و عمل کردن برنامه باید نسخه اصلی را خریداری کرد؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 5: کدام سیستم عامل محیط متنی دارد؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 6: سیستم تعویض پلاک زیرمجموعه کدام یک از شاخه های ICT است؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 7: کدام یک جزء رایانه های شخصی محسوب می شوند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 8: تجارت الکترونیک معادل کدام گزینه است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 9: چاپگرهای قدیمی به پورت ……………. و چاپگرهای جدید به پورت ………….. متصل می شوند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 10: کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 11: کدام یک جزء نرم افزارهای واژه پرداز است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 12: دوایر متحدالمرکز سطح چند دیسک را ………….می نامند.

گزینه 3 صحیح است.

سوال 13: مخزن چاپگرهای جوهرافشان چه نامیده می شود؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 14: کدام سیستم عامل اولین محیط گرافیکی را در اختیار کاربران قرار داد؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 15: دستگاه هایی که برای وارد کردن اطلاعات به سیستم استفاده می شوند جزء واحد ………..محسوب می شوند.

گزینه 2 صحیح است.

سوال 16: سیستم عامل از دیدگاه تعداد برنامه در حال اجرا به چند نوع تقسیم می شود؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 17: کدام گزینه جزء مزایای استفاده از شبکه نیست؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 18: تقسیم بندی دایره ای شکل متحدالمرکز با شعاع متفاوت بر روی دیسک سخت را ………….. می نامند.

گزینه 4 صحیح است.

سوال 19: اتصال به اینترنت به صورت کم سرعت را چه می نامند؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 20: شبکه درون سازمانی جهت اشتراک اطلاعات که کارمندان فقط در سازمان به اطلاعات دسترسی دارند؟

گزینه 2 صحیح است.

پاسخگویی به سوال

شروع مجدد آزمون

جهت شروع مجدد آزمون مبانی روی دکمه زیر کلیک کنید!

جهت بازگشت به صفحه آزمون ها روی دکمه زیر کلیک کنید!

متن خود را برای جستجو وارد نماید