آزمون مبانی

خانه / آزمون مبانی

سوال 1: اصلی ترین حافظه جانبی که وجود آن برای نگهداری طولانی مدت اطلاعات الزامی است؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 2: نرم افزاری که محیطی جدول بندی شده برای نگهداری داده ها ارائه می دهد و توانایی انجام محاسبات و نمایش داده های آماری به صورت گرافیکی را دارد؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 3: کدام یک به معنای فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 4: شبکه درون سازمانی جهت اشتراک اطلاعات که افرادی بیرون از سازمان هم به اطلاعات دسترسی دارند؟

گزینه 3 صحیح است

سوال 5: نرم افزارهایی که به بهتر کار کردن رایانه کمک می کنند و وجود این نرم افزارها برای سیستم مفید است؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 6: ………… از لپتاپ ها بسیار کوچکتر هستند و در کف دست جا می شوند.

گزینه 2 صحیح است.

سوال 7: کدام چاپگر به صورت ضربه ای کار می کند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 8: نرم افزاری که وظیفه ذخیره و نگهداری اطلاعات را دارد چه می گویند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 9: کدام حافظه فقط خواندنی است؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 10: سیستم تعویض پلاک زیرمجموعه کدام یک از شاخه های ICT است؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 11: رایانه های شخصی جزء کدام سطح از رایانه ها از نظر قدرت پردازش هستند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 12: استفاده چند سیستم از یک چاپگر به صورت اشتراکی جزءکدام یک از مزایای شبکه محسوب می شود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 13: نرم افزارهایی که برای مدت محدود نصب و استفاده از آن رایگان است؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 14: دستگاه ATM سطح شهری زیرمجموعه کدام یک از شاخه های ICT است؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 15: کدام یک جزء رایانه های شخصی محسوب می شوند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 16: مجوز کاربر جهت نصب نرم افزار را ……. می گویند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 17: نرم افزاری که جهت استفاده راحت تر و بدون مشکل از رایانه نصب می شود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 18: اتصال رایانه ها در فاصله یک ساختمان را چه می گویند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 19: به کلیه فعالیت ها و عملیاتی که روی ورودی ها انجام میشود …………. میگویند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 20: درک کدام سطح از زبان های برنامه نویسی برای انسان سخت است؟

گزینه 1 صحیح است.

پاسخگویی به سوال

شروع مجدد آزمون

جهت شروع مجدد آزمون مبانی روی دکمه زیر کلیک کنید!

جهت بازگشت به صفحه آزمون ها روی دکمه زیر کلیک کنید!

متن خود را برای جستجو وارد نماید