آزمون مبانی

خانه / آزمون مبانی

سوال 1: اتصال رایانه ها در فاصله بسیار دور را چه می گویند؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 2: مخزن چاپگرهای سوزنی چه نامیده می شود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 3: ………… از لپتاپ ها بسیار کوچکتر هستند و در کف دست جا می شوند.

گزینه 2 صحیح است.

سوال 4: زبان های برنامه نویسی چند سطح دارند؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 5: اطلاعات خام و اولیه که وارد رایانه میشوند را چه میگویند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 6: کدام یک جزء نرم افزارهای واژه پرداز است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 7: کدام گزینه در راندمان کاری رایانه تأثیر ندارد؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 8: سایت دیجی کالا جزء کدام یک از شاخه های ICT است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 9: زاویه مناسب زانو زمانی که روی صندلی نشسته اید چه میزان باید باشد؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 10: اتصال شعبه های یک بانک در سطح کشور جزء کدام نوع شبکه از لحاظ وسعت قرار می گیرد؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 11: سیستم تعویض پلاک زیرمجموعه کدام یک از شاخه های ICT است؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 12: سریع ترین حافظه موجود در رایانه؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 13: کدام سیستم عامل محیط متنی دارد؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 14: اتصال رایانه ها در فاصله ای بیشتر از شبکه های محلی و کمتر از شبکه های شهری را چه می گویند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 15: ………………. از تقسیم بندی شیارها به واحدهای کوچکتر به وجود می آید.

گزینه 4 صحیح است.

سوال 16: به اتصال دو یا چند رایانه به طوری که توانایی تبادل اطلاعات را داشته باشند چه می گویند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 17: استفاده چند سیستم از یک چاپگر به صورت اشتراکی جزءکدام یک از مزایای شبکه محسوب می شود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 18: دستگاه هایی که برای وارد کردن اطلاعات به سیستم استفاده می شوند جزء واحد ………..محسوب می شوند.

گزینه 2 صحیح است.

سوال 19: رابط گرافیکی کاربر را …………. می نامند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 20: در کدام یک از امواج رادیویی جهت ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می شود؟

گزینه 2 صحیح است.

پاسخگویی به سوال

شروع مجدد آزمون

جهت شروع مجدد آزمون مبانی روی دکمه زیر کلیک کنید!

جهت بازگشت به صفحه آزمون ها روی دکمه زیر کلیک کنید!

متن خود را برای جستجو وارد نماید