آزمون مبانی

خانه / آزمون مبانی

سوال 1: پودر چاپگرهای لیزری چه نامیده می شود؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 2: مرحله آزمایش در روند تولید نرم افزار به چه معناست؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 3: کدام سیستم عامل رابط Multi task دارد؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 4: ۲ به توان ۲۰ بایت معادل کدام گزینه می باشد؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 5: نرم افزار های راه انداز رایانه که وجود آن الزامی است را چه می گویند؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 6: کدام یک خروجی است؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 7: تجارت الکترونیک معادل کدام گزینه است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 8: واحد اندازه گیری سرعت پردازنده کدام است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 9: ارگونومی چیست؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 10: نرم افزارهایی که وظیفه رفع نیاز کاربران را دارند؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 11: مناسب ترین فاصله برای چشم از صفحه نمایش؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 12: RSI چیست؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 13: تقسیم بندی دایره ای شکل متحدالمرکز با شعاع متفاوت بر روی دیسک سخت را ………….. می نامند.

گزینه 4 صحیح است.

سوال 14: کدام یک ورودی خروجی است؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 15: نرم افزارهایی که به طور کامل نصب و استفاده از آن رایگان است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 16: دستورالعمل هایی که راه انداز سخت افزار (رایانه) هستند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 17: استفاده چند سیستم از یک چاپگر به صورت اشتراکی جزءکدام یک از مزایای شبکه محسوب می شود؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 18: اجزای قابل لمس و مشاهده سیستم را چه می گویند؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 19: نرم افزارهایی که برای مدت محدود نصب و استفاده از آن رایگان است؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 20: نرم افزاری که محیطی جدول بندی شده برای نگهداری داده ها ارائه می دهد و توانایی انجام محاسبات و نمایش داده های آماری به صورت گرافیکی را دارد؟

گزینه 1 صحیح است.

پاسخگویی به سوال

شروع مجدد آزمون

جهت شروع مجدد آزمون مبانی روی دکمه زیر کلیک کنید!

جهت بازگشت به صفحه آزمون ها روی دکمه زیر کلیک کنید!

متن خود را برای جستجو وارد نماید