آزمون مبانی

خانه / آزمون مبانی

سوال 1: ………… از لپتاپ ها بسیار کوچکتر هستند و در کف دست جا می شوند.

گزینه 2 صحیح است.

سوال 2: کدام سیستم عامل محیط متنی دارد؟

گزینه 3 صحیح است.

سوال 3: پرینترهایی که چند کار چاپ، پویش، فکس و کپی را همزمان انجام می دهند چه میگویند؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 4: کدام گزینه در راندمان کاری رایانه تأثیر ندارد؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 5: اتصال شعبه های یک بانک در سطح کشور جزء کدام نوع شبکه از لحاظ وسعت قرار می گیرد؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 6: به کدام جزء رایانه مغز رایانه گفته می شود؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 7: نرم افزاری که وظیفه ذخیره و نگهداری اطلاعات را دارد چه می گویند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 8: کدام گزینه خطر ورود بدافزار به رایانه را افزایش می دهد؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 9: بزرگترین شبکه موجود در دنیا چه نام دارد؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 10: کدام نسل از رایانه ها Enterprise server نامیده می شود؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 11: کدام یک خروجی است؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 12: در رایانه مبدأ مودم نقش …….. را دارد.

گزینه 2 صحیح است.

سوال 13: کدام حافظه فقط خواندنی است؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 14: به کلیه فعالیت ها و عملیاتی که روی ورودی ها انجام میشود …………. میگویند.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 15: دستگاه جیبی قابل حمل که امکان تماس و ارسال و دریافت پیام را برای کاربر فراهم می کند و قابلیت تجزیه و تحلیل اطلاعات را دارد.

گزینه 1 صحیح است.

سوال 16: کدام گزینه در راندمان کاری رایانه ( سرعت سیستم ) تاثیر ندارد؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 17: واحد اندازه گیری سرعت پردازنده کدام است؟

گزینه 1 صحیح است.

سوال 18: رایانه های شخصی جزء کدام سطح از رایانه ها از نظر قدرت پردازش هستند؟

گزینه 4 صحیح است.

سوال 19: زبان های برنامه نویسی چند سطح دارند؟

گزینه 2 صحیح است.

سوال 20: …………………اصلی ترین بخش رایانه است که قطعات رایانه به آن متصل می شود.

گزینه 4 صحیح است.

پاسخگویی به سوال

شروع مجدد آزمون

جهت شروع مجدد آزمون مبانی روی دکمه زیر کلیک کنید!

جهت بازگشت به صفحه آزمون ها روی دکمه زیر کلیک کنید!

متن خود را برای جستجو وارد نماید